Grönytor

Konstgräs

Vi sköter Lerums kommuns konstgräsplaner. Plogning sker med specialplogar.Men utan värme under planen så är planerna känsliga för snö och minusgrader. Under vintern lämnas information om senaste åtgärd gjord av oss ev.samt vår bedömning

Länkar: Plogning, Plogning, Saltning och Sladdning
20180221
Lite puder föll under tidig morgon. Vi plogade där det gick, sladdade allt under dagen. Saltat de planer som gick att ploga nu i e.m.

Vi försöker att uppdatera löpande vartefter åtgärderna är färdiga:

Rydsbergsplan: saltad 180221, plogad 180221, sladdad 180221
Flodala: saltad 180220, plogad 180219, sladdad 180221
LP-Park: saltad 180220, plogad 180219, sladdad 180221
Stenkullens Ip: saltad 180220, plogad 180219, sladdad 180221
Knappekulla: ingen åtgärd
Hulanplan: saltad 180221, plogad 180221, sladdad 180221

V. 2-15.
Snöröjning sker på vardagar under dagtid enligt beställning, bokningar på 3h sammanhängande i fri proriteras. Beroende på snömängder och temperaturer hinner vi olika mycket vid nederbörd. Det som inte blir gjort samma dag fortsätter vi med dagen efter mao. Finns det tillräcklig bokning på en plan (3h sammanhängande) fortsätter snöröjning på jourtid (inkl helg).

Bilden tagen 24/1-07 på Flodala.


Lerums Mark & Anläggnings AB (LMA)