Grönytor

Konstgräs

Vi sköter Lerums kommuns konstgräsplaner. Plogning sker med specialplogar.Men utan värme under planen så är planerna känsliga för snö och minusgrader. Under vintern lämnas information om senaste åtgärd gjord av oss ev.samt vår bedömning

Länkar: Plogning, Plogning, Saltning och SladdningVi försöker att uppdatera löpande vartefter åtgärderna är färdiga:

20210311 Det verkar snöa längre tid än vad som först sades, vi försöker röja och borsta så långt vi hinner innan EM.
Som vanligt finns risken att det som röjs först snöar igen. Spelbarhet i kväll är svårt att sia om men det utlovas övergå i regn och 4-5 plusgrader så troligtvis spelbart på åtminstone de röjda planerna.

Rydsbergsplan: 2021-03-11 Plogad & Borstad | 2021-03-05 Saltad
Flodala: 2021-03-11 Plogad & borstad | 2021-03-05 Saltad
LP-Park: 2021-03-11 -- | 2021-03-05 Saltad
Stenkullens Ip: 2021-03-11 Plogad & borstad | 2021-03-05 Saltad
Knappekulla: vinterstängd
Hulanplan: 2021-03-11 -- | 2021-03-05 Saltad

V. 2-15.
Snöröjning sker på vardagar under dagtid enligt beställning, bokningar på 3h sammanhängande i fri proriteras. Beroende på snömängder och temperaturer hinner vi olika mycket vid nederbörd. Det som inte blir gjort samma dag fortsätter vi med dagen efter mao. Finns det tillräcklig bokning på en plan (3h sammanhängande) fortsätter snöröjning på jourtid (inkl helg).
VIKTIGT! Om planen inte är röjd är det viktigt att man inte handskottar delar av den, risken är stor att kanterna/vallarna fryser fast och att detta då inte går att ta bort utan att man då riskerar att skada planen.
Bilden tagen 24/1-07 på Flodala.


Lerums Mark & Anläggnings AB (LMA)