Grönytor

Konstgräs

Vi sköter Lerums kommuns konstgräsplaner. Plogning sker med specialplogar.Men utan värme under planen så är planerna känsliga för snö och minusgrader. Under vintern lämnas information om senaste åtgärd gjord av oss ev.samt vår bedömning

Länkar: Plogning, Plogning, Saltning och Sladdning
20180327
Lite puder föll under natten, för lite för att plogas. Vi borstar och kompletterar med salt under dagen.


Vi försöker att uppdatera löpande vartefter åtgärderna är färdiga:

Rydsbergsplan: saltad 180327, sladdad 180327
Flodala: saltad 180322, sladdad 180327
LP-Park: saltad 180327, sladdad 180327
Stenkullens Ip: saltad 180327, sladdad 180327
Knappekulla: ingen åtgärd
Hulanplan: saltad 180327, sladdad 180327

V. 2-15.
Snöröjning sker på vardagar under dagtid enligt beställning, bokningar på 3h sammanhängande i fri proriteras. Beroende på snömängder och temperaturer hinner vi olika mycket vid nederbörd. Det som inte blir gjort samma dag fortsätter vi med dagen efter mao. Finns det tillräcklig bokning på en plan (3h sammanhängande) fortsätter snöröjning på jourtid (inkl helg).

Bilden tagen 24/1-07 på Flodala.


Lerums Mark & Anläggnings AB (LMA)