Vinterarbeten

Grusplaner

Tungt gick det att sladda grusplanerna. Vecka 8 -06 har vi sladdat Flodala 12 ggr för att isen skulle släppa.
Lerums Mark & Anläggnings AB (LMA)