Vinterarbeten

Grusplaner

Tungt gick det att sladda grusplanerna. Vecka 8 -06 har vi sladdat Flodala 12 ggr fr att isen skulle slppa.
Lerums Mark & Anläggnings AB (LMA)